Business Link
Сайт поиск работы за рубежом Выбрать вакансию
+48 222 087 187

Business Link Poland Sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697772 przez Sąd Rejestrowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

NIP 899-28-29-710

REGON 368469312

Centrala

50-453 Wrocław
Polska
tel.: +48 537 619 051

Contact Center

tel.: +48 222 087 185 (viber)
tel.: +48 222 087 187 (viber) support@businesslinkpl.com

Viber

FB Messenger

Skype

Vkontakte